Skip to main content

Search form

Sign Night gan Cathy Mager

Culture in Quarantine Cyfle i'r Celfyddydau

I nodi 25 mlynedd ers y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd, mae Celfyddydau'r BBC, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddyd Gogledd Iwerddon a’r Alban Greadigol wedi lansio rownd gomisiynu newydd, Culture in Quarantine, i ddathlu gwaith artistiaid anabl, B/byddar a niwroamrywiol.

Bydd wyth artist anabl sefydledig yn cael eu comisiynu o bob rhan o Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban i greu gwaith fideo neu sain newydd i'w gyhoeddi ar lwyfannau'r BBC yn 2021.

Cyd-destun

Yn Nhachwedd 2020 bydd yn 25 mlynedd ers i Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd ddod i rym. Ond daw'r dathliad yng nghanol y pandemig a’i broblemau ychwanegol i bobl anabl.

O ganlyniad, mae llawer o artistiaid anabl yn wynebu anawsterau eithriadol o ran cynnal eu hymarfer artistig gan gynnwys hunanamddiffyn, colli incwm a bod yn anweledig yn y cymdeithas ehangach – materion a godwyd gan ymgyrch Ni Chawn ein Dileu gan Gynghrair Celfyddydau Anabledd Prydain a sefydlwyd yn ddiweddar.

Crynodeb

Mae Celfyddydau’r BBC, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddyd Gogledd Iwerddon a’r Alban Greadigol wedi lansio'r gronfa newydd, Culture in Quarantine, i gomisiynu wyth gwaith celf newydd gan artistiaid sy'n anabl, yn F/fyddar neu'n niwroamrywiol.

Rydym ni am glywed gan wahanol artistiaid anabl sefydledig o Gymru, Gogledd Iwerddon, Lloegr a'r Alban sy’n gweithio mewn unrhyw gelfyddyd. Dylai cynigion fod ar ffurf fideo neu sain. Nid oes briff penodol: gall prosiectau ymateb yn greadigol i brofiad pobl anabl o fyw drwy'r pandemig ond nid oes rhaid iddynt ei wneud.

Cyhoeddir y comisiynau yn 2021 ar lwyfannau'r BBC, gyda'r nod o gyrraedd cynulleidfaoedd ledled Prydain a’r byd.

Mae'r rownd gomisiynu newydd yn dilyn llwyddiant 25 comisiwn Culture in Quarantine yn Ebrill 2020. Hyd yma, mae'r prosiectau hynny wedi ennyn dros 6.2 miliwn o edrychiadau ar draws y BBC a’i llwyfannau cymdeithasol.

Mae Culture in Quarantine yn cael ei rheoli gan Y Gofod mewn partneriaeth â Diderfyn. Gallwch wneud cais drwy ein system ar-lein, gan ddefnyddio'r dolenni isod. Yn y ffurflen gais, gofynnwn am drosolwg cryno o'ch syniad a sut y gellid ei wneud, amcangyfrif o gyllideb a gwybodaeth am eich gwaith blaenorol.

Mae cymorth hygyrchedd ar gael ar gyfer pob cais gan gynnwys fformatau amgen ac arian ar gyfer cymorth hygyrchedd.

Hanner dydd, dydd Mawrth 12 Ionawr 2021 yw’r dyddiad cau.

Byddwn ni’n dewis prosiectau erbyn 26 Chwefror 2021 a rhaid cyflwyno pob prosiect i'r BBC erbyn diwedd Mehefin 2021.

Dyma sut i wneud cais.