Skip to main content

Search form

Sign Night gan Cathy Mager

Culture in Quarantine: Sut i wneud cais

Culture in Quarantine: sut i wneud cais

Pwy all wneud cais?

Rhaid i ymgeiswyr fod naill ai’n:

  • Artist proffesiynol sefydledig yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban sy'n anabl, yn F/fyddar neu'n niwroamrywiol neu
  • Sefydliad diwylliannol sydd â swyddfa gofrestredig yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon neu'r Alban sy'n gwneud cais ar ran y fath artist

Rydym ni wedi diffinio "artist sefydledig" fel rhywun sydd wedi'i ariannu i gynhyrchu gwaith artistig yn ystod y tair blynedd diwethaf, boed hynny drwy arian cyhoeddus neu werthiant  neu gomisiynau preifat.

Yr hyn y gallwn ei ariannu

Rydym ni’n ariannu gwaith artistig y gall cynulleidfaoedd ei brofi i ddechrau ar lwyfannau ar-lein a chymdeithasol, sianeli teledu neu orsafoedd radio’r BBC cyn cael eu cyhoeddi mewn mannau eraill. Felly, rhaid i gynigion fod ar gyfer prosiectau fideo neu sain.

Y hyd mwyaf ar gyfer eich gwaith (neu bennod ohono) yw 15 munud ar gyfer fideo a 30 munud ar gyfer sain.

Rhaid i gomisiynau gydymffurfio â chyfyngiadau’r pandemig yn ardal yr artist drwy gydol y broses gynhyrchu.

Gall y swm y gofynnir amdano o'r gronfa fod o £3,000 hyd £8,000 (heb TAW). Gallwn ariannu 100% o brosiectau neu eu hariannu'n rhannol.

Rhaid cyflwyno prosiectau'n barod i'w cyhoeddi neu eu darlledu cyn diwedd Mehefin 2021.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y dogfennau canlynol:

Briff Comisiynu

Telerau ac Amodau

Ffurflen gais

Gwnewch gais gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein

Os yw'n bosibl, defnyddiwch y ffurflen ar-lein i wneud cais. Ond os yw'n well gennych, gallwch wneud cais drwy anfon e-bost gan atodi fersiwn Microsoft Word o'r ffurflen a'r gyllideb at: cultureinquarantine@thespace.org erbyn hanner dydd, ddydd Mawrth 12 Ionawr 2021.

Os oes angen cymorth hygyrchedd arnoch i gael at y ffurflen gais, ei llenwi neu ei chyflwyno, neu hoffech gael rhagor o wybodaeth am y broses neu'r wybodaeth mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni. Gallwch anfon e-bost at: cultureinquarantine@thespace.org neu ffoniwch 0121 663 1488 a gadael neges gan gynnwys eich manylion cyswllt ac amser eich galwad. Oherwydd y pandemig, nid oes neb yn swyddfa'r Gofod ar hyn o bryd ond byddwn ni’n ymateb i negeseuon llais ac e-bost.

Hanner dydd, ddydd Mawrth 12 Ionawr 2021 yw’r dyddiad cau.

Byddwn ni’n rhoi gwybod i ymgeiswyr llwyddiannus erbyn 26 Chwefror 2021.