Seeking digital specialists in Wales

November 12, 2020

We are working with a number of organisations, including new digital content platform AM and the Arts Council of Wales, to support arts and cultural organisations to engage audiences using digital media, content and platforms. The Space supports the UK arts and cultural sector through its programme of mentoring, commissioning, online resources and webinars.

To enable our support activities, we have a network of experienced digital associates with a range of skills and backgrounds, who support on a project-by-project basis. This might involve mentoring an organisation/team, working with them on a potential project commission, or providing more general training through webinars or workshops.

We are interested in hearing from people with experience in online audience development, running social media campaigns, digital development, live streaming and digital content production. You need to be able to use your digital experience to help organisations engage audiences online.

If you are a freelance digital specialist based in Wales interested in working with arts and cultural organisations then we would love to hear from you.

Email [email protected] with your CV or website for more information.

Cymraeg

Chwilio am arbenigwyr digidol creadigol yng Nghymru.

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau, gan gynnwys y platfform digidol newydd AM a Chyngor Celfyddydau Cymru, i gefnogi sefydliadau celfyddydol a diwylliannol i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd gan ddefnyddio cyfryngau digidol, cynnwys a platfformau digidol. Mae The Space yn cefnogi’r sector celfyddydol a diwylliannol yn y Deyrnas Gyfunol gyda rhaglen o fentora, comisiynu, adnoddau ar-lein a gweminarau.

I gefnogi ein gwaith, mae gennym rwydwaith o arbenigwyr profiadol gydag amrywiaeth o sgiliau a chefndiroedd, sy’n darparu cefnogaeth ar sail prosiect wrth brosiect. Gall hyn olygu gweithio gyda sefydliadau ar gomisiwn prosiect posib, neu bod yn fentor i helpu sefydliadau fynd i’r afael ag elfennau o’u datblygiad digidol.

Rydym yn awyddus i siarad gyda phobl sydd â phrofiad o ddatblygu cynulleidfa ar-lein, rhedeg ymgyrchoedd ar y cyfryngau cymdeithasol, datblygu digidol, cynhyrchu cynnwys digidol a ffrydio byw – all dod â’u harbenigedd digidol i helpu sefydliadau ddarganfod cynulleidfaoedd ar-lein.

Os ydych yn arbenigwr digidol llawrydd wedi eich lleoli yng Nghymru ac mae gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda sefydliadau celfyddydol a diwylliannol, yna rydym eisiau clywed gennych chi.

E-bostiwch [email protected] gyda’ch CV neu wefan am fwy o wybodaeth.